Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 
Turun HAO 12.12.2011 11/0768/2

Diaarinumero: 01455/11/6101
Taltionumero: 11/0768/2
Antopäivä: 12.12.2011

Toimeentulotuki - todelliset ravintomenot - asumispalveluyksikkö

Taltionumero: 11/0768/2
Antopäivä: 12.12.2011

Henkilö X asui Y:n kunnan sijoittamana asumispalveluyksikössä Z:n kunnassa. X maksoi asumispalveluyksikölle muun muassa ateriamaksua 449 euroa kuukaudessa. Y:n kunta ei perinyt X:ltä asiakasmaksua.

Toimeentulotukilain mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat muun muassa ravintomenot. Z:n kunta oli arvioidessaan X:n oikeutta toimeentulotukeen ottanut menoina huomioon yksin asuvan toimeentulotuen perusosan 419,11 euroa.

Kulutustutkimusten mukaan toimeentulotuen perusosaan sisältyvät menot jakautuvat siten, että ravintomenojen osuus niistä on 49 prosenttia eli laskennallisesti 205,36 euroa. X:n todelliset kuukausittaiset ravintomenot asumispalveluyksikössä ovat olleet 449 euroa kuukaudessa. Hallinto-oikeus katsoi tällä selvityksellä, että X:n osoittamat ruokamenot ovat tosiasiassa olleet keskimääräistä olennaisesti suuremmat. Laskennallinen ero on 243,64 euroa kuukaudessa, minkä määrän menoja hallinto-oikeus velvoitti Z:n kunnan lautakunnan ottamaan huomioon X:n menoina toimeentulotukilaskelmassa.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 6 §
Laki toimeentulotuesta 7 §
Laki toimeentulotuesta 7a §
Laki toimeentulotuesta 7c §

Päätöksen mukaan kun henkilö pystyi osoittamaan, että hänen ravintomenonsa olivat suuremmat kun 49% perusosasta niin sosiaalitoimen tuli maksaa erotus toimeentulotukena.

Mielestäni 49% suurempiin ravintomenoihin voi olla syynä esimerkiksi se, että henkilö joutuu vaikkapa asuinpaikastaan johtuen ostamaan ruokansa keskimääräistä kalliimmalla hinnalla.

Etusivulle - klik...