Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netPerusosat vuonna 2014
> Toimeentulotukilaskuri
Sosiaaliportti - ohjeita tuen myöntäjille
Mihin kuluihin tukea saa


Porin perusturvatoimen saamia moitteita kootusti

18-vuotiaan elättäminen
21,5 kertoimen käyttäminen
7 päivän käsittelyaika
Ajokortti
Alaikäiselle myönnettävä toimeentulotuki
Alaikäisen oikeus toimeentulotukeen. Laillisuusvalvontapäätös
Alaikäisen perusosan määrä, yksin asuva
Ansiotulo
Ansiotulovähennys
Ansiotulo, lisäselvitys palkkatulosta
Ansiotulon takaisinperintä
Asiamies auttaa...
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaaminen
Asumiskulut useissa kunnissa = normit
Asumiskulut - vuokranormi - Tampere - AOA:n päätös
Asumismenot - kohtuullisuus
Asumismenot - omakotitalo
Asumismenot - opiskelija
Asumistuen takaisinperintä
Ansiosidonnaisen päivärahan huomioiminen
Auton myyntitulo, jaksottaminen
Avioero/avoero ja lapsi
Edunvalvonnan palkkio = erityismeno
Elatausvelvollisuus, 18-vuotias lapsi
Elatusvelvollisuus, erillään asumien, avioero
Ehdon asettaminen tuen saamielle
Eroaminen ja lapsi
Etuoikeutettu tulo
Harrastuskulut, alaikäinen
Hakemusmalli
Hakemus käsiteltävä viipymättä
Hakemuksen liitteet, väestörekisteriote
Hakemuksen puutteet tutkittava heti!
Hakemus ja päätös, malli
Hakuajankohta ja mallihakemus
Henkilöllisyystodistuksen vaatiminen
Henkilöllisyystodistus - täydentävä toimeentulotuki
Itseoikaisu
Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle
Kiinteän omaisuuden realisointipakko
Kiinteistön realisointi - toimeentulotuki
Kulutusluotto (VISA) tulona
Käsittelyaika 7 päivää
Käsittelyaika, lisäselvityksen pyytäminen
Käsittelyaika, OKa:n päätöksiä
Käsittelyn viipyminen
Laina tulona
Lapsen saama palkka
Lapsen tapaamisen kulut
Lapsilisän huomioon ottaminen
Laskujen huomioimisen ajankohta
Liitteet/Tampere
Liitteet, kuvaruutukaappausohje
Lääkekulu
Maksuhäiriö ja asunnon vuokraaminen
Matkakulut - työhaastattelu
Matkakulut - työvoimakoulutus
Muutoksen hakemiseen apua saatavilla
Määräaika hekemuksen käsittelylle
Normivuokraa suurempi vuokra
Omaisuuden realisointi - auto
Omaisuuden realisointi - kiinteistö
Omakotitalon hyväksyttävät asumismenot
Oman elatuksen laiminlyönti
Opintolaina - nostovelvollisuus
Opintolaina - sosiaalinen luotto lainan tilalle?
Opintolainan korot
Opiskelijan oikeus toimeentulotukeen
Opiskelijan perusosan alentaminen
Osakekirjat
Osuus kuolinpesään
Palkka, lisäselvityksen pyytäminen, käsittelyaika
Palkkatulon jaksottaminen
Perusosan alentaminen
Perusosan alentaminen - opiskelu
Perusosa: mihin?
Polkupyörä
Potenssilääke - Viagra
Puhelinkulut
Puutteellinen hakemus, tilitiedot
Puutteellinen hakemus, käsittelypakko
Päiväraha
Päivärahakerroin 21,5
Päivärahan ottaminen tulona huomioon
Perintö tulona
Ruokakulut, normaalia suuremmat
Silmälasit
Silmälasit/Tampere
Sosiaalinen luotto
Sosiaalityöntekijän tapaamispakko
Sosiaalityöntekijän tapaamispakko - milloin?
Sähköpostihakemus
Sähköpostihakemus - oikeuden päätös
Sähkösopimus, vakuusmaksu
Säästöt, pankkitili
Takaisinperintä
Takaisinperintä huoltajilta
Takautuva toimeentulotuki
Takuuvuokra
Tampere ja laskut...
Tampere hyväksyy sähköpostihakemukset
Tampere ei suosittele sähköpostin käyttöä
Tiliote - ei esittämispakkoa. OIKEUDEN PÄÄTÖS.
Tiliote - esittämisvelvollisuus
Tiliote - normivaje - tiliotteen tiedot
Tiliotteen tiedot, peittäminen.
Tiliotteen tiedot, peittäminen, Tampere, AOA:n päätös
Tilitiedot, tiliotteen esittämisvelvollisuus
Tiliotteen tietojen peittäminen
Toimeentulotuen hakeminen
Tulon huomioiminen kun tulo jo käytetty velan maksuun
Tulon jaksottaminen
Tupakoinnin lopettaminen, korvattavuus
Työnhakutiedot, toimittamisvelvollisuus
Työmarkkinatuen vyöryttäminen
Työttömyyskorvaus
Täydentävä toimeentulotuki - määrärahat
Uhkasakko kunnalle
Ulosmitatun tulon huomioiminen
Ulosmittaus - maksusuunnitelma
Vaatemenot
Vaipat
Vakuusmaksu sähköön
Valituksen tekemiseen apua
Viagra
Viivästys käsittelyssä
Vuokran määrä (+5%)
Vuokravakuus
Vuokravakuus, tarpeellisuus
Väestörekisteriöte
Vähäisen tulon määritelmä
Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot - Vaipat
Yhteistalous - selvittämisvelvollisuus
Yksityinen terveydenhuolto, KHO:n päätös
Yksityislääkärin käyttäminen
Yksityislääkärin määräämä hoito
Ylläpitokorvaus tulona
Ylijäämän huomioon ottaminen
Ylijäämä - vyöryttäminen - työmarkkinatuki
Ylijäämä - vyöryttäminen - hakemus
Äitiysvaatteet

-täsmähaku