Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTOIMEENTULOTUKI - TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI - ERITYISMENO - EDUNVALVONNAN PALKKIO

Korkein hallinto-oikeus:
Diaarinumero: 3578/3/07
Antopäivä: 1.12.2008
Taltio: 3063

Edunvalvonnasta aiheutunut palkkio oli toimeentulotuen asiakkaan erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuva erityismeno, joka tuli ottaa huomioon määriteltäessä hänen tarvettaan täydentävään toimeentulotukeen.
Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 c § 1 mom. 3 kohta ja 2 mom.
Laki holhoustoimesta 44 § 2 ja 3 mom.
Oikeusministeriön ohje edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista (3927/33/2001 OM) 2 ja 3 §


-täsmähaku