Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netKorkein hallinto-oikeus
Diaarinumero: 3528/3/99
Antopäivä: 14.01.2002
Taltio: 74

X:n hakemus toimeentulotuen saamisesta tammikuulle 1999 oli hylätty, koska joulukuulta tammikuulle siirtyvät tulot ylittivät tammikuun kohtuulliset menot 2 835 markalla. Tammikuun toimeentulotukilaskelmassa tuloina oli otettu huomioon joulukuulta saatujen palkkatulojen ohella marraskuulta siirettyä tuloylijäämää ja joulukuun toimeentulotukilaskelmassa marraskuulta siirrettyä tuloylijäämää.

Lääninoikeus kumosi perusturvalautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Perustelujen mukaan tavanomainen palkkatulo ei ollut sellainen tulo, joka olisi kohtuullista jaksottaa otettavaksi huomioon useampana kuukautena.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi perusturvalautakunnan valituksen ja pysytti lääninoikeuden päätöksen lopputuloksenKorkein hallinto-oikeus
Diaarinumero: 555/3/01
Antopäivä: 17.07.2001
Taltio: 1676
X oli kotiutunut armeijasta 30.6.2000, jonka jälkeen hän oli ollut määräaikaisessa työsuhteessa ajalla 1.7.-15.9.2000. X oli saanut palkkaa elo- ja syyskuun aikana yhteensä 19 968,66 markkaa. Hän haki toimeentulotukea lokakuulle ja kertoi käyttäneensä palkkarahat vuokrien maksamiseen, auton käyttökustannuksiin, armeijan aikana ottamiinsa velkoihin, sakkomaksuun sekä kodin tarvikkeisiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi hakemuksen loka-, marras- ja joulukuulta ajalle 1.8.-31.12.2000 tehdyn laskelman perusteella, joka osoitti 8 728 markan tuloylijäämää.

Korkein hallinto-oikeus lausui perusteluina muun ohella seuraavaa:

X oli saanut 31.8.2000 palkan 4 089,70 markkaa, 14.9.2000 palkan 3 117,79 markkaa ja 28.9.2000 palkan 3 609,85 markkaa. X:lle 31.8.2000 ja 14.9.2000 maksetut palkat olivat hänen syyskuussa käytettävissä olevaa tuloaan ja 28.9.2000 maksettu «palkka» pääosin hänen lokakuussa käytettävissä olevaa tuloaan. Asumistukea hän oli saanut 1.8.2000 lukien 600 markkaa kuukaudessa ja työmarkkinatukea hänelle oli alettu maksaa lokakuussa 2000. X:n lokakuussa käytettävissä tulot olivat siten 28.9.2000 maksettu «palkka» 3 609,85 markkaa pääosin, asumistuki 600 markkaa ja työttömyyspäiväraha. Kun otettiin huomioon, että X:n välttämättömät perusosa- ja asumismenot olivat 4 009,61 markkaa, hän ei ollut oikeutettu saamaan toimeentulotukea vielä lokakuussa 2000.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten hallinto-oikeus, ettei X:n elo-syyskuussa 2000 saamia tuloja ollut kohtuullista jakaa eriin otettavaksi huomioon tuloina marras- ja joulukuun toimeentulotukea määrättäessä.

Lue myös: ylijäämän huomioon ottaminen.


-täsmähaku