Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netAlaikäinen - oikeus saada toimeentulotukea

KHO 28.11.2001 T 2975:

"Mikäli ‹alaikäinen› ei saa toimeentuloaan omista tuloistaan tai varoistaan tai vanhempiensa huolenpidolla, hän on oikeutettu saamaan tarpeen mukaan toimeentulotukea. "

Alaikäiselle myönnetyn tuen takaisinperintä:
KHO:n päätös

Toimeentulotuki› - Alaikäinen - Toimeentulotukea myöntävä kunta

Keski-Suomen LO
Diaarinumero: 706/4010/96
Antopäivä: 26.3.1997
Taltio: 226

Mikä kunta on velvollinen myöntämään toimeentulotukea 16-vuotiaalle lukiolaiselle, vanhempien elatusvelvollisuus.

Hakija oli 16-vuotias lukiolainen, joka opiskeli A:n kunnassa ilmailulukiossa ja asui A:n kunnassa opiskelija-asuntolassa. Hakijan äiti asui B:n kaupungissa ja sai siellä toimeentulotukea.

A:n kunnan sosiaalilautakunta oli hylännyt hakijan toimeentulotukihakemuksen sillä perusteella, että toimeentulotukea ei myönnetä alaikäiselle, koska vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta siihen saakka kun hän täyttää 18 vuotta siinäkin tapauksessa, että lapsi opiskelee toisella paikkakunnalla. Hakijan äidin tulisi saada B:n kaupungissa se taloudellinen tuki, jota hän alaikäisen lapsensa elättämiseen tarvitsee.

Hakija vaatii lääninoikeudessa, että A:n kunnan on myönnettävä hänelle ‹toimeentulotuki›.

Lääninoikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian A:n sosiaalilautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lääninoikeus katsoi, että A:n kunta oli hakijan oleskelukuntana velvollinen selvittämään hakijan toimeentulotuen tarpeen ja myöntämään hänelle tarpeenmukaisen toimeentulotuen. Asiaa ei muuta toiseksi se, että hakija on ‹alaikäinen›. Asiakirjoista ilmeni, että hakijan äiti sai toimeentulotukea B:n kaupungissa eikä äidin normilaskelmassa enää huomioitu hakijan perusosaa, mistä oli pääteltävissä, ettei hakija saa tarpeen mukaista elatustaan äidiltään.

SosiaalihuoltoL 17 §
SosiaalihuoltoL 30 §
L lapsen elatuksesta 1 §
L lapsen elatuksesta 2 §
L lapsen elatuksesta 3 §
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista

-täsmähaku