Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTOIMEENTULOTUKI - KULUTUSLUOTTO - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

Korkein hallinto-oikeus
Diaarinumero: 984/2/09
Antopäivä: 21.1.2011
Taltio: 117

Toimeentulotukilaskelmassa ei voitu ottaa käytettävissä olevana tulona huomioon luottokorttivelkaa.

Laki toimeentulotuesta 1, 2, 6, 11, 12 ja 15 §

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko kysymyksessä oleva luottokorttiluotto ottaa A:n tulona huomioon kesäkuun 2008 toimeentulotukea myönnettäessä.

Toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n 1 momentin mukaan tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenen käytettävissä olevat tulot. Laissa ei tarkemmin säädetty, millaisia tuloja on pidettävä säännöksessä tarkoitettuina tuloina. Lähtökohtana on pidetty, että tuloilla tarkoitetaan kaikkia käytettävissä olevia tuloja tulolähteestä riippumatta. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa toimeentulotukilain soveltajille (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11) lausutaan muun ohella, että huomioon otettavia tuloja ovat esimerkiksi palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset.

Asiassa on kysymys maaliskuussa 2008 pankista nostetusta luottokorttiluotosta, joka on maksettava takaisin. Tällaista luottoa ei voida, kun otetaan huomioon toimeentulotuesta annetun lain 2 §:n 1 momentin ja 15 §:n säännökset, pitää sellaisena mainitun lain 11 §:n tarkoittamana tulona, joka voidaan ottaa toimeentulotukea myönnettäessä tulona huomioon.

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeuden ja perusturvajaoston päätökset on kumottava ja asia palautettava perusturvajaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Pirkko Ignatius, Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Riitta Mutikainen ja Alice Guimaraes-Purokoski. Asian esittelijä Kari Nieminen.

Lue myös tämä = laina tulona.

-täsmähaku