Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netUlosmittaus - vahvistettu maksusuunnitelma

STM:n opas 2013:4, s.130-131:

Mikäli henkilö on vapaaehtoisella suorituksella lyhentänyt ulosotossa olevaa velkaansa, suoritukseen on toimeentulotukea myönnettäessä suhtauduttava samalla tavoin kuin muihinkin velanhoitomenoihin, eli maksua ei oteta menona huomioon. Poikkeuksen tästä muodostaa ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma.

Ulosottokaaren (705/2007) 59 §:ssä säädetyllä tavalla ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksusuunnitelman, jonka mukaisesti velallinen lyhentää velkaansa ulosottoon. Säännös tukee velallisen omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuden maksaa velka ilman työnantajalle ilmoitettavaa maksukieltoa. Jos velallinen laiminlyö mak-131 susuunnitelman noudattamisen, ulosottomies voi päättää maksusuunnitelman raukeamisesta ja välittömästi ulosmitata palkan. Ministeriö suosittelee, että ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukaiset maksut otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon samalla tavoin kuin, jos määrä olisi ulosmitattu palkasta tai siihen rinnastettavista tuloista. Ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma tulee liittää toimeentulotukihakemukseen. Menettely tukee muun muassa toimeentulotukilain 1 §:ssä tarkoitettua asiakkaan omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä ja edistää oman elämän hallintaa.

-täsmähaku