Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netPerusosa

Perusosan euromäärät kuukaudessa eri väestöryhmille vuonna 2013 on lueteltu alla:

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 348,40 €
Avio- ja avopuolisot, kumpikin 405,67 €
Yksin asuva lapseton 477,26 €
Yksinhuoltaja 524,99 €

10–17-vuotias lapsi:
jos kyseessä on sisarussarjan 1. lapsi: 334,08 €
sisarussarjan 2. lapsi: 310,22 €
sisarussarjan 3. ja sitä seuraavat lapset kukin 286,36 €

Alle 10-vuotias lapsi:
sisarussarjan 1. lapsi 300,67 €
sisarussarjan 2. lapsi 276,81 €
sisarussarjan 3. ja sitä seuraavat lapset kukin 252,95 €

Lisäosa
Perusosan lisäksi toimeentulotukea myönnetään seuraaviin kuluihin paikallisten ohjeiden mukaan:
asunnon vuokra tai vastike sekä kohtuullisiksi katsotut asuntolainan korkokulut, kohtuulliset kulut sähköstä, vesimaksusta, kaasusta, kotivakuutuksesta, tontin vuokrasta ja kiinteistöverosta
hyväksytyt kulut julkisessa terveydenhuollossa sekä julkisessa terveydenhoidossa määrätyt reseptilääkkeet
Välttämätön terveyden ja hammashoito julkisella sektorilla, tai lähetteellä (maksusitoumus) yksityisellä
lasten päivähoitokulut kuitteja vastaan
silmälasit tietyin edellytyksin
hautauskulut sosiaalitoimiston päätöksellä
tarvittavat kustannukset työ- tai opiskelumatkoja varten ja muut työpaikasta aiheutuvat kulut
Vuokravakuus, vuokra, ja pakolliset muuttokulut Mahdollisesti muihinkin menoihin (lue linkit).

-täsmähaku