Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netToimeentulotukiasian selvittäminen - Silmälasit


[Toimeentulotuen myöntäminen silmälaseihin ei saa perustua toimeentulotukiasikkauuden pituuteen.]
[Toimeentuloteun myöntäminen silmälaseihin ei saa perustua siihen onko asiakas muuten oikeutettu tukeen.]

Oikeusasiamiehen päätös dnro: 2577/4/07.

Parkanon perusturvalautakunta oli hyväksynyt viranhaltijoiden käyttöön sisäisen toimeentulotukiohjeen, jossa todettiin, että ”silmälaseihin tai piilolinsseihin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea hetkellisen toimeentulotuen tarpeessa oleville asiakkaille”. Perusturvaosaston selvityksen mukaan käytännössä oli edellytetty kahden tai kolmen kuukauden asiakkuutta.

Oikeuasaismies totesi olevansa samaa mieltä kuin perustusturvaosasto siitä, että sosiaaliviranomainen voi arvioida silmälasien hankinnan ajoittamisen tarpeellisuutta lyhytaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden aikana. Oikeusasiemiehen mielestä toimeentulotuen myöntämistä silmälaseihin ei kuitenkaan voida rajata toimeentulotukea tietyn ajan saaneisiin henkilöihin. silmälasien hankinta voi olla myös yllättävä meno, johon ei ole voinut varautua etukäteen ja jonka hankintaa ei voi siirtää.

Myöskään harkintaa siitä, oliko hakijalla ollut mahdollisuus varautua silmälasien hankintaan, ei voi perustaa yksinomaan siihen, onko hakija saanut toimeentulotukea. Perheen säännönmukainen toimeentulotukilaskelma voi osoittaa vähäistä tuloylijäämää, jolloin oikeutta toimeentulotukeen ei ole, mutta hakijalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hankkia silmälaseja tuloillaan ja varoillaan. Vaikka ohjeesta voitiinkin poiketa yksilöllisen harkinnan perusteella, pääsääntönä se oli omiaan ohjaamaan viranhaltijoita sellaiseen päätöksentekoon, joka saattoi johtaa toimeentulotuen saamisen rajoittamiseen lainvastaisesti

-täsmähaku