Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTOIMEENTULOTUKI - TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ - TOIMEENTULON VAARANTUMINEN

Diaarinumero: 2475/2/09
Antopäivä: 21.11.2011
Taltio: 3373

Kotoaan muuttaneelle alaikäiselle opiskelijalle oli myönnetty toimeentulotukea, joka oli päätetty periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Kun otettiin huomioon opiskelijan vanhemmilla olleiden velkojen suuri määrä ja että perheessä asui alaikäinen lapsi, vanhemmilla ei voitu katsoa olleen sellaisia tuloja tai varoja, joista «toimeentulotuki» voitaisiin periä takaisin vaarantamatta heidän ja heidän alaikäisen lapsensa toimeentuloa. Vanhempia ei voitu velvoittaa suorittamaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle takaisin opiskelijan saamaa toimeentulotukea.

Laki toimeentulotuesta 2 §, 19 §, 20 § 1 momentti 4 kohta, 21 § ja 22 § 2 momentti Laki lapsen elatuksesta 1 § ja 2 §


-täsmähaku