Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netOikeus saada toimeentulotukea takautuvasti

STM:n opas 2013:4, s.84:

Toimeentulotukilain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettuja tuen määräämisen ajanjaksoa edeltävään aikaan kohdistuvia takautuvasti huomioon otettavia menoja arvioitaessa tarkastellaan toimeentulotukea hakevan ja hänen perheensä tilannetta ja tosiasiallista mahdollisuutta selviytyä hakemuksen tarkoittamista toteennäytetyistä menoista sillä hetkellä, kun tukea maksamattomiin ja maksettuihin välttämättömiin menoihin haetaan. Henkilön ja perheen tarve takautuvasti myönnettävään toimeentulotukeen on aina erikseen arvioitava yksilöllisten olosuhteiden perusteella.

Erityisinä syinä, joiden perusteella tukea voidaan myöntää takautuvasti, voidaan arvioinnin perusteella pitää esimerkiksi sitä, että asiakasta uhkaa häätö, asunnottomaksi joutuminen tai perheen hajoaminen. Tällöin tavallisimpia toimeentulotuessa huomioon otettavia takautuvia menoja voivat olla esimerkiksi vuokrarästit ja sähkölaskurästit.

Arvioitaessa säännöksessä tarkoitettuja erityisiä syitä on lisäksi yleensä lähdettävä ainakin siitä, että hakija olisi ollut toimeentulotukilaissa tarkoi-85 tetulla tavalla toimeentulotuen tarpeessa menojen syntyessä, mutta ei ole hakenut toimeentulotukea. Yleensä edellytetään, että henkilö on ollut toimeentulotuen tarpeessa ennen takautuvan menon hakemista ja myös sitä haettaessa. Säännös ei kuitenkaan edellytä, että menot olisivat maksamatta tukea haettaessa ja myönnettäessä.

-täsmähaku