Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netSosiaalityöntekijän tapaamispakko?

STM:n opas 2013:4, s.89:

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannan (Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikirja 2008, ratkaisu 3884/4/06) mukaan asiakkaan voidaan edellyttää asioivan henkilökohtaisesti viranhaltijan luona, jos se on asian selvittä- miseksi ja toimeentulotuen määräämiseksi välttämätöntä. Edelleen saman kannanoton mukaan, jos hakija laiminlyö tapaamisen, ei hänen perusosaansa voida kuitenkaan alentaa toimeentulotukilain perusteella tämän vuoksi, mutta hakemus voidaan, jos siihen ei sisälly asian käsittelemiseksi tarpeellisia tietoja, viimekädessä hylätä sillä perusteella. Ministeriö on tulkintakäytännössään yhtynyt edellä mainittuun kantaan

-täsmähaku