Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.netTäydentävä toimeentulotuki - määrärahat

21.2.2013
Dnro 1441/4/12
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen kiinnitti myös huomiota Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lausunnossaan esittämään siitä, että täydentävää toimeentulotukea myönnetään määrärahojen puitteissa tarveharkintaa käyttäen. Tältä osin hän toteaa sosiaalivirastolla olevan virheellinen käsitys täydentävästä toimeentulotuesta. Täydentävä toimeentulotuki ei ole määrärahasidonnainen vaan tarveharkintainen ja laissa määrätty viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Se on myönnettävä asiakkaalle määrärahojen loppumisesta riippumatta, jos asiakkaalla on siihen lain edellytykset täyttävä tarve.

-täsmähaku