Toimeentulotuki Suomessa, Toimeentulotuki, Toimeentulotuen saajana Suomessa, Opas

Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta
- liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

Toimeentulotuki Suomessa
 
Ylijäämän huomioon ottaminen (ns. vyöryttäminen)
Kaksi oikeuden päätöstä:

Helsingin HAO
Diaarinumero: 03013/07/6101
Antopäivä: 10.9.2007
Taltio: 07/1353/5

Opiskelija, jonka viimeinen opintotukikuukausi oli ollut maaliskuu 2007 ja jolla oli ollut satunnaisia ja eri aikoina vaihtelevia ansiotuloja osa-aikaisesta työstään, oli hakenut toimeentulotukea huhtikuulle 2007. Edellisen kerran hän oli hakenut toimeentulotukea elokuussa 2006. Opiskelijan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi oli tehty normilaskelma maaliskuulle, jossa tulona oli otettu huomioon 15.2.2007 maksettu ansiotulo 354,08 euroa sekä 5.3.2007 maksetut opintotuki ja opintolaina. Normilaskelman mukainen ylijäämä oli ollut 304,55 euroa. Asiassa ei ollut osoitettu, että valittajan ansiotulona saamat varat olisivat tosiasiassa olleet hänen käytettävissään huhtikuussa 2007. Tähän nähden valittajan huhtikuun 2007 toimeentulotukea määrättäessä ei voitu ottaa huomioon ansiotulosta johtuvaa laskennallista ylijäämää maaliskuulta 2007.

Laki toimeentulotuesta 6 §, 11 § ja 12 §Edellisen kuukauden ylijäämän huomioon ottaminen käytettävissä olevan tulona toimeentulotuka laskettaessa:

Hallinto-oikeus:"Edellisen kuukauden laskelman ylijäämä voidaan ottaa huomioon vain mikäli hakijalla on sitä käytettävissään seuraavan kuukauden menoihin."
"Perusturvalautakunta ei ole voinut jättää vaatimusta tutkimatta sillä perusteella, ettei vaatimusta ole esitetty hakemuksessa."


Vaatimuksen huomioon ottaminen vaikka vaatimusta ei ole esitetty varsinaisessa hakemuksessa = otettava huomioon.