Toimeentulotuki Suomessa

Webmaster! Lisää sivustosi kävijämääriä ja tunnettuutta - liity Bannerinvaihto.fi -mainosverkkoon!

www.toimeentulotuki.net14.2.2007/294 KHO:2007:12

Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Korotettu ‹ylläpitokorvaus›

Diaarinumero: 1825/3/05
Antopäivä: 14.2.2007
Taltio: 294

Toimeentulotukea myönnettäessä tuloina ei otettu huomioon julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua ylläpitokorvausta eikä myöskään korotettua ylläpitokorvausta.

Laki toimeentulotuesta 11 § 2 momentti 4a kohta (1294/2002)

Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Vähäinen avustus - ‹Ylläpitokorvaus›

Diaarinumero: 682/3/00
Antopäivä: 16.08.2000
Taltio: 2163

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n nojalla maksettava ‹ylläpitokorvaus› 30 markkaa päivässä oli sellainen vähäinen avustus, jota ei otettu tulona huomioon toimeentulotuen suuruutta määrättäessä.

Laki toimeentulotuesta 6 § ja 11 § 2 mom. 1 kohta

-täsmähaku